Lietuvos istorija


Share

Apie 3000 m. pr. m. e. Lietuvos teritorijoje įsikūrė indoeuropiečių baltų gentys.

1009 m. Lietuva pirmą kartą paminėta Kvedlinburgo analų įraše (lotyniškai Litua).

XIII a. Lietuvą suvienijo didysis kunigaikštis Mindaugas.

1253 m. liepos 6 d. Mindaugas karūnuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi.

1316-1341 m. Lietuvą valdė didysis kunigaikštis Gediminas, kuris diplomatinėmis priemonėmis atvėrė Lietuvą Vakarų Europai ir perkėlė Lietuvos sostinę į Vilnių.

1387 m. Lietuva – paskutinė pagoniška valstybė Europoje – oficialiai priėmė krikštą. Šalyje ėmė plisti raštas, pradėtos steigti mokyklos, Lietuvos studentai vyko mokytis į Europos universitetus.

1401-1429 m. Lietuvą valdė kunigaikštis Vytautas Didysis. Jo valdymo metais Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje ir galutinai tapo Vakarų valstybe.

1410 m. liepos 15 d. įvyko Žalgirio mūšis, per kurį jungtinė lietuvių ir lenkų armija, vadovaujama pusbrolių, Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, sumušė galingą kryžiuočių ordiną netoli Tanenbergo ir Griunvaldo miestelių.

1569 m. liepos 1 d. tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių buvo pasirašyta Liublino unija, kuria buvo sukurta vieninga valstybė – Abiejų Tautų Respublika (ATR).

1795 m. sausio 26 d. Rusija, Prūsija ir Austrija pasirašė Peterburgo konvenciją, kuria sunaikinama Abiejų Tautų Respublika, jos teritorija padalyjama minėtoms trims valstybėsms. Tai buvo jau trečiasis ATR padalijimas. Lietuvos Teritoriją okupavo Rusijos imperija.

1863-1864 m. Rusijos okupuotose Lietuvos ir Lenkijos žemėse kilo nacionalinio ir socialinio išsivadavimo sukilimas. Jį carinės Rusijos kariuomenei numalšinus, Lietuvoje buvo uždaryta daug vienuolynų ir prie jų veikusių mokyklų. Įvestas spaudos draudimas – uždrausta spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Prasidėjo knygnešių judėjimas – lietuviška spauda buvo nelegaliai gabenama iš užsienio.

1914-1918 m. vyko Pirmasis pasaulinis karas, Lietuvą užėmė vokiečių armija.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę.

1940 m. birželio 14 d. Lietuvą okupavo sovietinė armija, šalis inkorporuota į Sovietų Sąjungos sudėtį. Po okupacijos prasidėjo masiniai žmonių trėmimai į Sibirą.

1941 m. birželio 22 d. Europoje siaučiant Antrajam pasauliniam karui hitlerinė Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą ir vokiečių armija per kelias dienas okupavo Lietuvą. Prasidėjo masiniai žydų ir kitų žmonių, neįtikusių naujiems okupantams, suėmimai ir žudynės.

1944 m. vokiečius išstūmė sovietinė armija. Lietuva vėl tapo Sovietų Sąjungos dalimi. Prasidėjo partizaninis karas prieš sovietinius okupantus.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausioji taryba paskelbė Nepriklausomybės atkūrimą.

2004 m. kovo 29 d. Lietuva buvo priimta į NATO, o tų pačių metų gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos nare.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo įvesta Europos Sąjungos valiuta euras.

Leave a comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *