Apie bendruomenę


Share

Triondelago Lietuvių Bendruomenė „Baltai”

Bendruomenės Misija:

Burti, vienyti ir stiprinti lietuvių bendruomenę Triondelago apskrityje, kurioje vyrautų pasitikėjimas vienas kitu, savitarpio pagalba ir gera valia.

Bendruomenės tikslai:

  • Išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje Triondelage gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę.
  • Rengti renginius, švęsti tautines šventes, puoselėti lietuviškas tradicijas.
  • Supažindinti su lietuvių papročiais ir tradicijomis vietinius gyventojus.
  • Supažindinti lietuvius su Norvegijos kultūra, vietiniais papročiais, tradicijomis, įstatymais, geografiniais šalies ypatumais.
  • Supažindinti su šiuolaikine Lietuvos kultūra ir kurti teigiamą lietuvių ir Lietuvos įvaizdį.
  • Rengti labdaringus renginius bei koordinuoti kitą labdaringą veiklą.
  • Ieškoti ir bendradarbiauti su rėmėjais, sponsoriais, priimti rėmimo lėšas.
  • Teikti būtiną informaciją apie TLB veiklą visuomenei ir įvairioms institucijoms.
  • Bendradarbiauti su kitomis lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis Norvegijos Karalystėje ir už jos ribų.
  • Siekiant aukščiau išvardintų tikslų Bendruomenė atstovauja savo narius bei jų interesus.

Įstatai

TLB „Baltai” yra Norvegijos Lietuvių Bendruomenių Tarybos (NLBT) narė: http://www.nlbt.no/

Veiklos ataskaitos:

2024 m.: Visuotinio susirinkimo protokolas
2023 m.: Visuotinio susirinkimo protokolas
2022 m.: Visuotinio susirinkimo protokolas
2021 m.: Neeilinio visuotinio narių susirinkimo protokolas
2020 m.: Veiklos ataskaita, Visuotinio susirinkimo protokolas
2019 m.: Veiklos ataskaita, Visuotinio susirinkimo protokolas
2018 m.: Veiklos ataskaita, Visuotinio susirinkimo protokolas
2017 m.: Veiklos ataskaita, Visuotinio susirinkimo protokolas
2016 m.: Ataskaita, NLBT veiklos ataskaita, susirinkimo protokolas
2015 m.: Ataskaita, susirinkimo protokolas
2014 m.: Ataskaita, susirinkimo protokolas
2013 m.: Finansinė ataskaita, renginių ataskaita, susirinkimo protokolas