Kaip aš galiu padėti savo vaikui?


Share

Kalbėkime su savo vaiku ir išgirskime jį

Kuo dažniau kalbėkimės su savo vaiku. Klausydamas ir kalbėdamas vaikas mokosi kalbos. Kalbėjimas (taip pat dainavimas, deklamavimas) padeda mokytis skaityti ir rašyti – vaikas girdi kalbos srautą, jos struktūrą. Norėdami kalba sudominti vaiką:

 • papasakokime jam linksmų istorijų apie save, savo tėvus, kitus šeimos narius;
 • paprašykime jo papasakoti, ką nuveikė per dieną (kur dalyvavo, kokius žaidimus žaidė);
 • klausinėkime, kad vaikas pajustų, jog domimės jo pasakojimu;
 • papasakokime jam apie savo veiklą, pasidalykime mintimis;
 • skatinkime vaiką kalbėti apie tai, ką jis galvoja ir jaučia;
 • būkime kantrūs, duokime jam pakankamai laiko mintis išreikšti žodžiais;
 • dainuokime dainas ar deklamuokime eilėraščius, taip skatindami dainuoti ar deklamuoti;
 • žaiskime žodžių žaidimus, minkime mįsles.

Skaitykime kasdien

Skaitymas gali būti labai įdomi veikla. Tai suteikia jums galimybių praleisti malonių akimirkų su savo vaiku. Štai keletas pasiūlymų:

 • kiekvieną dieną atraskime laiko skaityti;
 • knygą leiskime pasirinkti vaikui;
 • namuose įrenkime skaitymo kampelį, kuriame būtų įvairių knygų; jeigu jūsų vaikui lietuvių kalba nėra gimtoji, knygų turėtų būti ir lietuvių, ir gimtąja kalba;
 • skaitymo trukmę planuokime atsižvelgdami į vaiko amžių, pvz., pradinukui skaitymas galėtų būti pusės valandos veikla;
 • skaitykime lėtai, kad vaikas galėtų suprasti turinį;
 • pagirkime vaiką, jeigu jis išreiškia savo mintis, klausinėja;
 • tęskime knygų skaitymą kartu su juo net ir tuomet, kai vaikas jau moka skaityti pats;
 • įsigykime bibliotekos skaitytojo bilietą, kad vaikas galėtų skolintis knygas;
 • prenumeruokime arba nupirkime vaikui mėgstamą žurnalą.

Kalbėkimės apie perskaitytas knygas

Taip pat labai svarbu kalbėti ir apie vaikų, ir apie jūsų perskaitytas knygas, taip jūs galite užmezgzti glaudesnį ryšį ir geriau vienas kitą suprasti. Tokie pokalbiai padeda turtinti žodyną, mokytis naujų žodžių ir posakių. Skatinkite vaiką skaityti vaikams skirtus žurnalus ar tinklapius internete (pavyzdžiui, www.lutute.lt). Štai keletas pasiūlymų, kaip padėti savo vaikui ugdyti gebėjimus suprasti tekstą ir kritiškai mąstyti:

 • kalbėkime apie knygas, kurias jums patiko skaityti, kai buvote vaikas;
 • aptarkime su savo vaiku knygos viršelį, pavadinimą ir padiskutuokime, apie ką bus knyga;
 • paraginkime vaiką suformuluoti klausimų ir su jumis padiskutuoti prieš knygos skaitymą, ją skaitant ir baigus skaityti.

Klausykime savo skaitančio vaiko

Tol, kol jūsų vaikas mokosi skaityti, labai svarbu klausytis jo skaitymo balsu. Pagirkite jį už taisyklingai perskaitytus žodžius, padėkite juos taisyklingai ištarti ar sukirčiuoti. Tokia veikla vaikui padės įgyti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Klausykitės nepertraukdami vaiko. Būkite gerai nusiteikę ir pagirkite jį taip dažnai, kaip įmanoma. Pasistenkite būti konkretus, kad vaikas žinotų, ką jis daro gerai. Keli pasiūlymai:

 • rodykime susidomėjimą vaiko skaitoma knyga;
 • būkime kantrūs, skirkime laiko sudėtingų, nežinomų žodžių aiškinimuisi;
 • pakvieskime vaiką skaityti garsiai ir visą dėmesį skirkime tik šiai veiklai.

Sudominkime rašymu

Reikėtų skatinti vaiką mintis reikšti ir raštu. Štai keletas būdų, kaip sudominti šia veikla:

 • skatinkime vaiką su draugais susirašinėti laiškais.
 • skatinkime vaiką sudaryti sąrašus, norų ir palinkėjimų korteles;
 • su vaiku pildykime dienoraštį, kuriame galėtume aprašyti dienos įvykius, netikėtumus;
 • pieškime, rašykime palinkėjimus, malonius žodžius;
 • rašykime pasakojimą, kurį diktuotų vaikas, paskatinkime jį iliustruoti piešiniais.

Rodykime pavyzdį

Vaikai dažniausiai ima pavyzdį iš savo tėvų. Štai keletas skaitymo ir rašymo veiklų, kuriomis jūs galite rodyti pavyzdį:

 • skaitykime garsiai receptus, maisto pakuočių etiketes, tvarkaraščius, žemėlapius, lankstinukus ar reklamines brošiūras;
 • eidami kartu su vaiku, garsiai skaitykime gyvenviečių ir gatvių pavadinimus, užrašus plakatuose, stenduose;
 • skaitykime tiek grožinę literatūrą (poeziją, prozą), tiek publicistinio stiliaus tekstus (laikraščius, žurnalus);
 • ieškokime informacijos žinynuose, žodynuose, enciklopedijose;
 • sudarykime pirkinių sąrašus, priminimus;
 • registruokime veiklas šeimos kalendoriuje;
 • garsiai perskaitykime gautus ar siunčiamus sveikinimus ir elektroninius laiškus;
 • parodykime vaikui, kad skaitymas ir rašymas yra kasdienio gyvenimo dalis ir stenkimės, kad jis kuo dažniau matytų jus skaitantį ir rašantį;

 

Parengta pagal 2016 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išleistą leidinį „Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje“.

Leave a comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *