Susitikimas su istoriku Egidijumi Aleksandravičiumi Trondheime


Share

Trečiadienio vakaras Trondheime neprailgo nei vienam iš 17 lietuvių, atvykusių į susitikimą su Egidijumi Aleksandravičiumi, VDU Istorijos katedros profesoriumi. Susitikime nebuvo jokių oficialių kalbų ar iš anksto paruošto profesoriaus monologo, bet paprastas, draugiškas pasikalbėjimas aktualiomis temomis prie arbatos puodelio ir sausainių.

Profesoriui buvo įdomu, kokią nuomonę yra susidarę norvegai apie čia gyvenančius ir dirbančius lietuvius. Buvo įdomu išgirsti lietuvių išeivijos istorijų iš praėjusio šimtmečio emigracijos bangos, nunešusios mūsų tautiečius toli už vandenyno. Įstrigo jo pastebėjimas ir pamąstymas apie lietuvius vyrus, kurie yra tvirti iš išorės tarsi kiaušiniai tol, kol viskas gerai, bet pramušk kevalą ir jie žlunga, nes viduje yra minkšti, neturi išsiugdę tvirto stuburo. Tai greičiausiai ir yra priežastis, kodėl jie labiau linkę į alkoholizmą ir turi daugiau psichologinių problemų. Tačiau tie, kurie turi tą tvirtą stuburą, pasiekia daug ir bet kurioje pasaulio vietoje.

Taip pat kalbėjomės ir apie trėmimus į Sibirą bei sovietinės epochos antspaudą, uždėtą ant mūsų tautos. Pirmiausiai juk buvo sunaikinti geriausi, mes – tik tų išlikusiųjų vaikai. Dabar, kai Lietuva jau  dvidešimt metų yra atgavusi nepriklausomybę, akivaizdu, jog vienos kartos nepakanka, kad būtų atstatytos tautos moralinės vertybės. Lietuviams, kaip ir kitoms postkomunistinėms tautoms būdingas sumaterialėjimas, dvasinės vertybės nustumtos šalin.

Iškilo ir dvigubos pilietybės klausimas, sukėlęs nemažai priešiškumų ir nesupratimo tautoje paskutiniu metu. Tačiau reikėtų būti jautresniems vieni kitiems: pasilikusiems nesmerkti išvažiuojančių, o išvažiavusiems – neniekinti pasilikusių.

Ir pabaigai, kodėl Egidijus Aleksandravičius pasirinko karklo diegą kaip lietuvių archetipą: nulaužk karklo šakelę, įbesk kur nors į žemę ir ji tuoj išleis šaknis ir sužaliuos – taip ir lietuviai – kur tik nuvažiuotų, jie gana greitai išleidžia savo šaknis ten.

Dėkojame Batteriet Midt-Norge už suteiktas patalpas miesto centre ir Gediminui Karobliui, atradusiam galimybę pakviesti profesorių ir suorganizuoti įdomų vakarą. Viliamės, kad turėsime daug daugiau susitikimų su įdomiais žmonėmis, naujų knygų pristatymų, kultūrinių renginių bei smagaus pabendravimo tautiečių būryje.

Teksto autorė: Lina Tamonyte