Norvegijos lituanistinių mokyklų seminaras „Į individualų vaiką orientuotas ugdymas: kaip išmokyti visą grupę po vieną?“


Share

Šių metų lapkričio 2 d. aštuonių Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojai ir vadovai susirinko Trondheime, kur dalyvavo metodiniame seminare „Į individualų vaiką orientuotas ugdymas: kaip išmokyti visą grupę po vieną“. Seminarą vedė ir savo patirtimis dalijosi Larisa Gražienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, sociologijos mokslų magistrė, KPKC ir „Šviesos“ mokymo centro lektorė. Seminaro tema kompleksinė ir tikrai aktuali, todėl visi dalyviai turėjo galimybę sužinoti kažką naujo, gauti atsakymus į rūpimus klausimus bei pasidalinti idėjomis ir patarimais iš savo praktikos.

Seminaro metu aptarti šiuolaikinio ugdymo iššūkiai, diferencijuoto ugdymo svarba ir būdai, kaip efektyviausiai individualizuoti ugdymą mokant lietuvių kalbos išeivijos vaikus. Taip pat kalbėta apie mokytojo vaidmenį ugdyme ir pasikeitusius mokymo proceso ypatumus. Keičiantis vaikams keičiasi ir mokymo metodai, kyla nauji iššūkiai, prie kurių mokytojui tenka prisitaikyti, todėl įgytos žinios bus tikrai naudingos tolimesniame mokytojų darbe.

Antroje seminaro dalyje daugiau dėmesio skirta praktiniams dalykams – kalbėta apie skirtingas strategijas, skirtas mokiniams pažinti ir pagal tai pritaikyti mokymo turinį. Lektorė papasakojo apie mokymosi stilius ir dalijosi pasiūlymais, kaip efektyviai planuoti ir organizuoti mokymosi procesą, į kurį įsitrauktų kiekvienas mokinys. Seminaro pabaigoje nagrinėti skirtingi pamokos organizavimo metodai, mokinių įsivertinimo būdai bei užduotys ir žaidimai, kuriuos galima pritaikyti mokant lietuvių kalbos.

Susirinkę dalyviai taip pat turėjo galimybę geriau susipažinti, pasidalinti savo patirtimis bei aptarti lituanistinių mokyklų situaciją Norvegijoje. Seminaro metu buvo pristatyta Facebook sukurta grupė „Norvegijos lituanistinių mokyklų švietimo taryba“ skirta Norvegijos lituanistinių mokyklų vadovams, mokytojams bei asistentams. Grupės tikslas: kurti glaudesnį ryšį tarp visų Norvegijos lituanistinių mokyklų bendradarbiaujant, organizuojant bendrus renginius, mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus ir dalinantis gerąja patirtimi, idėjomis, mokymo metodais, modeliais. Grupėje vyks diskusijos įvairiais organizaciniais klausimais, bus ieškoma sprendimų įvairioms nenumatytoms situacijoms, siūloma, kaip optimizuoti mokyklų veiklą bei bus teikiama pagalba naujai besikuriančioms mokykloms. Grupėje yra sukurti aplankai, kuriuose talpinama naudinga mokomoji medžiaga. Dėkojame įkūrėjoms ir koordinatorėms: Gintarei Malakei, Justinai Ardzijauskienei bei Jolantai Markevičienei.

Pabaigoje buvo aptartas ir Norvegijos lituanistinių mokyklų švietimo tarybos tobulinimas. Seminaro organizatorės Gintarė Malakė ir Jolanta Markevičienė pristatė švietimo tarybos viziją, kuri  sujungtų visas lituanistines mokyklas Norvegijoje. Organizacijos valdybą sudarytų po vieną atstovą iš kiekvienos suinteresuotos lituanistinės mokyklos, kurios savanorišku principu prisidėtų prie vykdomos veiklos bei pritartų organizacijos vertybėms: kryptingai dirbti ties pagalba naujai besikuriančioms mokykloms, konferencijų, seminarų organizavimu, metodinių priemonių įsigijimu ir skirstymu, lėšų pritraukimu. Nutarta, kad bus išsiųsti elektroniniai laiškai visoms mokykloms su pasiūlymu prisijungti prie naujai kuriamos Norvegijos lituanistinių mokyklų švietimo tarybos. Jei bus sulaukta pritarimo, tada surinkus tarybos atstovus bus dirbama ties tokios organizacijos kūrimu ir plėtra.

Belieka tik pasidžiaugti produktyviu bei prasmingu seminaru ir palinkėti seminaro dalyviams pritaikyti įgytas žinias bei kompetencijas lituanistinių mokyklų veikloje siekiant bendro tikslo – padėti išeivijos vaikams geriau pažinti ir išmokti lietuvių kalbą, puoselėti tradicijas, saugoti tautinį identitetą, globaliai suvokti lietuvybę.

Seminaro organizatoriai: Trondheimo lituanistinė mokyklos „Baltai“ vadovė Gintarė Malakė ir Oslo lituanistinė mokyklos „Gintaras“ vadovė Jolanta Markevičienė

Teksto autorė: Toma Limontaitė