Indrė Grigaravičiūtė


Kvietimas į Velykų šventę!

Share

Kviečiame visus atvykti į Velykų šventę! Nors sniego pusnys nemažėja, bet vis dažniau pasirodanti saulutė ir vis dažniau girdimi paukščiukų čiulbėjimai byloja apie ateinantį pavasarį. O koks gi pavasaris be svarbiausios gamtos atgimimo šventės. Taip, taip, […]


Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Share

Žiema, žiema, bėk iš kiemo! – skambėjo garsiai ir darniai Triondelago lietuvių bendruomenės ,,Baltai“  Užgavėnių šventės dalyvių balsai vasario 11 d., Valentinlyst helse og velferdssenter. Praėjusį sekmadienį ir maži  ir dideli šokiais, dainomis ir dideliu triukšmu varė lauk […]