Mokyklėlės mokytojos


Share

Margarita Žirgulė yra dailės ir pradinių klasių mokytoja. Lietuvoje trejetą metų dėstė dailę 5–12 klasių mokiniams ir vienerius metus dirbo pradinėje mokykloje Kaune – pačius mažiausius mokė dailės ir darbelių.
Lituanistinėje mokyklėlėje mokytoja ves integruotas menų pamokas, per kūrybinį procesą ugdys vaikų kūrybiškumą (skatins drąsiai veikti, eksperimentuoti ir ieškoti), padės jiems artimiau susipažinti su Lietuvos kultūra: šventėmis, tautiniu paveldu, tradicijomis. Taip pat per nuoširdų bendravimą ir atvirą tarpusavio santykį skatins vaikučius atrasti naujų gebėjimų bei pomėgių, geriau pažinti save ir kitus.

Gintarė Malakė yra kineziterapeutė, šiuo metu – NTNU medicinos fakulteto magistrantė, studijuoja pasaulio sveikatą. Studijų tyrimo tema – šokio judesio terapijos įtaka gyvenimo kokybės gerinimui vaikams iš socialinių problemų turinčių šeimų. Gintarė keletą metų dirbo kūdikių ir vaikų kineziterapeute, vedė su sveikata susijusias edukacines bei aerobikos pamokėles. Metus buvo 5–12 klasių vaikų „Taisyklinga laikysena“ projekto kuratorė ir vykdytoja. Lituanistinėje mokyklėlėje vaikams ves muzikos ir judesio pamokėles. Su žaidimais, dainomis, vaidybos užsiėmimais padės pamilti ir pažinti gimtąją kalbą bei kultūrą.

Liuba Koyluoglu baigė Lietuvos edukologijos universitetą, turi rusų filologijos magistro laipsnį. Lietuvoje dirbo mokytoja su įvairaus amžiaus vaikais. Liuba yra mokytoja poliglotė, laisvai kalba net penkiomis – lietuvių, rusų, anglų, norvegų ir turkų – kalbomis. Šiuo metu dirba pradinukų gimtosios kalbos mokytoja Kattem mokykloje ir kaip dvikalbė mokytoja su vyresniais vaikais. Lituanistinėje mokykloje ves integruotas lietuvių kalbos ir matematikos / istorijos / pasaulio pažinimo pamokas. Mažiesiems atskleis mūsų gimtosios kalbos paslaptis. Išmokys vaikučius lietuvių kalbos gramatikos – sintaksės, morfologijos ir fonetikos – pagrindų, taip pat rašybos ir skyrybos. Plės ir tobulins mokinukų žodyną, supažindins su lietuvių literatūros klasika, reikšmingiausiais autoriais, Lietuvos istorija (svarbiausiais įvykiais, datomis), šventėmis (jų minėjimu ir simbolika).

Auksė Gudaitė yra darželio auklėtoja: dvejetą metų vasaromis dirbo Lietuvoje ir pusantrų metų Norvegijoje. Keletą metų aktyviai praktikuoja jogą. Devynerius metus mokėsi muzikos mokykloje. Šiuo metu dirba savivaldybėje su specialių poreikių vaikučiais.
Auksė mažuosius supažindins su lietuvių etnokultūra, mokys lietuvių liaudies tarminių dainų ir ratelių, taip pat ramybės ir susikaupimo meno prieš pamokas.

Jolanta Raišutienė yra ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytoja, muzikos mokytoja ekspertė, kompozitorė, renginių organizatorė, seminarų vadovė. Jos parengti mokiniai- daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų nugalėtojai, TV konkurso ,,Dainų dainelė“ lauriatai , Dainų švenčių dalyviai. 10 metų vadovavo vokalo studijai ,,Upeliukas“. Su šiuo kolektyvu įrašė 6 dainų albumai: ,,Rugsėjo ugnis“ (1996m); ,,Spalvoti nykštukai“ (1999m); ,,Vaikystės šventė“ (2000m); ,,Kalėdinė pasaka“ (2004m); ,,Upeliukui – 10“ (2006m); ,,Vaikystės natos“ (2013m). 8m dirbo YAMAHA muzikos mokykloje. Po to įsteigė privačią muzikos studiją ,,Vaikystės natos“ kur muzikos, judesio, teatro ir dainavimo paslapčių mokė ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Veda muzikos ir dailės terapijos užsiėmimus.